Crastin

PBT-聚对苯二甲酸丁二酯

产品咨询:15999897572PBT-6.jpgPBT-7.jpgPBT-8.jpg

聚对苯二甲酸丁二酯(PBT),是对苯二甲酸和1,4-丁二醇缩聚制成的聚酯,是重要的热塑性聚酯,五大工程塑料之一。

聚对苯二甲酸丁二酯为乳白色半透明到不透明、半结晶型热塑性聚酯,具有高耐热性。不耐强酸、强碱,能耐有机溶剂,可燃,高温下分解。

聚对苯二甲酸丁二酯在汽车、机械设备、精密仪器部件、电子电器、纺织等领域得到广泛的应用。

PBT树脂大部分被加工成配混料使用,经过各种添加剂改性,与其他树脂共混可以获得良好的耐热、阻燃、电绝缘等综合性能及良好的加工性能。广泛用于电器、汽车、飞机制造、通讯、家电、交通运输等工业。例如PBT经玻璃纤维等改性后,可用于制造要求长期在较高温度的工况下,尺寸要求稳定性高的电子零部件。PBT的击穿电压高,适用于制作耐高电压的零部件,由于其熔融状态的流动性好,适合注射加工复杂结构的电器零件,如集成电路的插座、印刷线路板、计算机键盘、电器开关、熔断器、温控开关、保护器等。汽车保险杠、化油器、火花塞、供油系统零部件、点火器等。在通讯领域PBT广泛用于程控电话的集成模块、接线板,电动工具等。


PBT原料型号

Crastin®
PBT
Crastin SK602 NC010/SK602 BK851
Crastin SK605 NC010/SK605 BK851
Crastin SK603 NC010/SK603 BK851
Crastin SK601 NC010/SK601 BK851
Crastin SK608 NC010/SK608 BK509
Crastin S620F20 NC010
Crastin LW9320 NC010
Crastin CE15330 NC010
Crastin CE2055 NC010/CE2055 BK580
Crastin LW9020 NC010/LW9020 BK580
Crastin HR5330HF NC010/HR5330HF BK503/HR5330HFS NC010
Crastin LW9030FR NC010/LW9030FR BK851
Crastin S650FR NC010
Crastin HR5315HF NC010
Crastin HR5315HF BK503
Crastin LW9020FR NC010/LW9020FR BK851
Crastin SK645FR NC010/SK645FR BK851
Crastin S600F40 NC010/S600F40 BK851
Crastin S600F20 NC010/S600F20 BK851
Crastin FG6130 NC010
Crastin SK609 NC010
Crastin S600F10 NC010/S600F10 BK851
Crastin LW9330 NC010
Crastin SO653 NC010
Crastin LW9030 NC010
Crastin FR684NH NC010
Crastin ST820 NC010
Crastin T843FR NC010
To Top
sitemap网站地图