Celanex-Vandar

PBT-聚对苯二甲酸丁二酯 【产品咨询:15999897572PBT-1.jpgPBT-2.jpgPBT-3.jpg

聚对苯二甲酸丁二酯(PBT),是对苯二甲酸和1,4-丁二醇缩聚制成的聚酯,是重要的热塑性聚酯,五大工程塑料之一。

聚对苯二甲酸丁二酯为乳白色半透明到不透明、半结晶型热塑性聚酯,具有高耐热性。不耐强酸、强碱,能耐有机溶剂,可燃,高温下分解。

聚对苯二甲酸丁二酯在汽车、机械设备、精密仪器部件、电子电器、纺织等领域得到广泛的应用。

PBT树脂大部分被加工成配混料使用,经过各种添加剂改性,与其他树脂共混可以获得良好的耐热、阻燃、电绝缘等综合性能及良好的加工性能。广泛用于电器、汽车、飞机制造、通讯、家电、交通运输等工业。例如PBT经玻璃纤维等改性后,可用于制造要求长期在较高温度的工况下,尺寸要求稳定性高的电子零部件。PBT的击穿电压高,适用于制作耐高电压的零部件,由于其熔融状态的流动性好,适合注射加工复杂结构的电器零件,如集成电路的插座、印刷线路板、计算机键盘、电器开关、熔断器、温控开关、保护器等。汽车保险杠、化油器、火花塞、供油系统零部件、点火器等。在通讯领域PBT广泛用于程控电话的集成模块、接线板,电动工具等。


PBT原料型号

Celanex®-Vandar®
PBT
Celanex 3316
Celanex DS30
Celanex 2002-2
Celanex 531HS
Celanex 2360 GV1/30 FL
Celanex 2016
Celanex 3300
Celanex 3300-2FC
Celanex 733LD
Celanex 6500
Celanex 2300 GV1/50
Celanex 2401MTUD
Celanex 3400
Celanex 3200-2
Celanex 3309HR
Celanex 3316HR
Celanex 1600A
Celanex 2300 GV1/30
Celanex 2300 GV1/10
Celanex 2300 GV1/20
Celanex 2300 GV3/20
Celanex 2300 GV3/10
Celanex 2300 GV3/30
Celanex 3309HRHF
Celanex 3300LM
Celanex 2008
Celanex 3216
Celanex 5300-2
Celanex XFR 6842 GF30
Celanex J600
Celanex LX2002-2UV
Celanex 2002-2FC
Celanex 3300FC
Celanex 1700FC
Celanex 2003-2
Celanex 3300HR
Celanex 6407
Celanex 4309AR
Celanex 3200-2FC
Celanex DS30HRLM
Celanex 2500
Celanex 3300D
Celanex 4202
Celanex 2003-5
Celanex 3309HRLM
Celanex 1662Z
Vandar 4612R
Vandar 4662Z
To Top
sitemap网站地图